De start van een nieuw zorgsysteem in Zalau/Salaj.  
De stichting Acasa  
Ontwikkeling van de kliniek en andere projecten  
Wensen  

De stichting Acasa  
De Stichting CaSa, Care centre Salaj is nu met dezelfde bestuursleden en dezelfde werkgroep in en vanuit Nederland aan het werk.
Op Uw verzoek ben ik gaarne bereid U een overzicht te geven van de samenstelling van het bestuur van onze stichting dat de uitvoering van het project begeleidt.
 
Omdat deze stichting zo verantwoord mogelijk met de verkregen en nog te verkrijgen middelen wil omgaan en wil voorkomen dat middelen op onjuiste wijze ingezet worden in Roemenië beheert deze stichting ALLE middelen in Nederland en betaalt gerealiseerde onderdelen van het project vanuit Nederland aan een opgerichte Roemeens-Nederlandse stichting, c.q. direct aan de uitvoerders van de projecten in Roemenië.
In deze Roemeens-Nederlandse stichting (Stichting ACASA) zijn zeven bestuursleden van de Stichting CaSa/Care centre Salaj vertegenwoordigd alsmede evenveel participanten uit Roemenië.
 
Bij de keuze van de Roemeense bestuursleden is er op gelet dat zij breed de Roemeense samenleving vertegenwoordigen alsmede de maatschappelijke positie en het gezag hebben om feitelijk te kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van een toch wel complex project.
 
Kort samengevat zijn de doelstellingen van de Stichting CaSa/Care centre Salaj:
 
·        de realisatie van een zorgcentrum te Zalau voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapte kinderen (als centrum voor revalidatie, zorg, opleiding en maatschappelijke transformatie). Dit is voltooid in mei 2004.
 
·        De begeleiding van de opstart en exploitatie van het zorgcentrum te Zalau na oplevering van de bouw. Momenteel zijn de medewerkers van onze stichting onder enthousiaste leiding van onze directeur Leontin Babtan uitstekend in staat zelfstandig alle doelstellingen dagelijks te realiseren.
 
·        Het opzetten van een programma voor uitwisseling en scholing van Roemeense zorgverleners. Dit is een permanent gebeuren.
 
·        het leveren van een bijdrage aan een intra- en extramuraal zorgstelsel voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapte kinderen.
 
·        De Stichting ACASA is door de president van het district Salaj formeel gevraagd alle vormen van zorg en welzijn over te nemen, te reorganiseren en een gezonde basis te geven met het in het district beschikbare budget. Het overleg over de voorwaarden waaronder dit zou moeten gebeuren, is nog niet afgerond.
 
·        Het bieden van thuiszorg. Dit gebeurt – vanwege de zeer slechte financiering - op beperkte schaal vanaf 2002.
 
Een speciaal onderdeel van het project zal zijn het opleiden van kansarme vrouwen die met een beperkte opleiding een zinvolle taak in de zorg kunnen invullen en hierdoor weer een plaats in de maatschappij krijgen.