Als U ons wilt helpen met een bijdrage kunt U geld overmaken op ons rekeningnummer NL75RABO0125267592 van de RABO bank in Kerkrade op naam van de Stichting CaSa/Care centre Salaj.