De Stichting Casa/Care centre Salaj is een Nederlandse stichting die in Zalau, de hoofdstad van het district Salaj in het Noord Westen van Roemenie, een multifunctioneel gebouw heeft voltooid in mei 2004 en daar sindsdien revalidatie aanbiedt. Sinds de start in 2004 zijn meer dan 30.000 patiënten geholpen.

De Stichting  heeft als statutaire doelstellingen:

1.      Mede zorg te dragen voor de instandhouding en uitbreiding van de gerealiseerde materiële voorzieningen op de middellange termijn;

2.      Samen met de Roemeense overheden inhoud te geven aan een verder te ontwikkelen zorgsysteem in Salaj;

3.      Gezinsvervangende tehuizen voor specifieke doelgroepen te realiseren.

Revalidatie wordt geboden door een multifunctioneel team van revalidatieartsen, kinderarts, neurofysioloog, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, bezigheidstherapeuten verpleegkundigen en  verzorgenden.

Patiënten worden middels opname, middels dagbehandeling en poliklinisch geholpen.

De investeringen zijn en worden gefinancierd middels sponsoring, met name vanuit Nederland.

De exploitatie wordt gedekt in een jaarlijks aan te passen contract tussen de ziektekostenverzekeraar, de (nationale) overheid en de Stichting ACASA.

De Stichting ACASA is een Roemeens-Nederlandse stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het zorgsysteem.

Het bestuur van deze stichting wordt (statutair) ingevuld door de helft Roemenen  (vertegenwoordigers van de samenleving, overheid en kerken)  en de helft Nederlanders (tevens bestuurleden van de Stichting Casa/Care centre Salaj).

Een en ander is gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers en honderden sponsoren, die wij zeer dankbaar zijn voor hun hulp.

Als U ons wilt helpen onze doelstellingen te realiseren, kunt U dat doen door een bijdrage te storen op rekeningnummer NL76RABO 0125267592.

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.